Veľmi si ceníme akúkoľvek vašu podporu: modlitebnú, fyzickú, finančnú či inú. 

Ak Vás oslovilo to, čo robíme a chcete nás podporiť finančne, naše číslo účtu je: 

 

IBAN: SK43 0900 0000 0050 8014 7928

SWIFT (BIC) KÓD: GIBASKBX

(do poznámky prosíme uviesť: príspevok na činnosť)

 

 

Ď A K U J E M E