Streda, 18. októbra

 

Meditácia na text - Lukáš 10, 1 - 9

 

Pán si vyvolil iných sedemdesiatich dvoch a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto, kam sa sám chystal ísť. A povedal im: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu!
Choďte! Hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov.
Nenoste mešec ani kapsu, ani obuv a cestou nikoho nepozdravujte!
Keď vojdete do niektorého domu, najprv povedzte: ‚Pokoj tomuto domu!‘ Ak tam bude syn pokoja, váš pokoj na ňom spočinie; ak nie, vráti sa k vám. V tom dome potom ostaňte, jedzte a pite, čo majú, lebo robotník si zaslúži svoju mzdu.
Neprechádzajte z domu do domu!
A keď prídete do niektorého mesta a prijmú vás, jedzte, čo vám predložia, uzdravujte chorých, čo sú v ňom, a povedzte im: ‚Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo.‘“

 

Meditácia
Svätého Lukáša, evanjelistu, sviatok

 

"Proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu" (Lk 10, 2).

Čo myslíte, čo to znamená byť robotníkom na Pánovej žatve? Hovorí Ježiš o "žatve" na konci čias? Pravdepodobne nie. Keďže dnes slávime sviatok svätého Lukáša, hľadajme vysvetlenie v jeho evanjeliu.
Niektorí tvrdia, že Lukáš bol lekár; iní hovoria, že bol maliar. Tak či onak, určite bol spolu so svätým Pavlom misionárom na cestách (Sk 16, 11 - 15). Keď Lukáš chodil z mesta do mesta kážuc evanjelium, na vlastné oči videl mnohých ľudí zakusovať Božie kráľovstvo. Títo novoobrátení kresťania boli očividne súčasťou tej "žatvy", o ktorej hovoril Ježiš (Lk 10, 2). Keď sa teda Lukáš rozhodol "rad-radom" vyrozprávať všetko o Ježišovi, dal osobitný dôraz na skúsenosť ľudí s týmto kráľovstvom (1, 3).
Lukáš napríklad opisuje, ako Ježiš vzkriesil mladé dievča (Lk 8, 40 - 56). Rozpráva príbeh o desiatich malomocných, ktorí boli zázračne uzdravení (17, 11 - 19). A hovorí aj o naimskej vdove, ktorej Ježiš vracia syna tak, že ho vzkriesi (7, 11 - 16).
Lukáš podáva aj množstvo príbehov ľudí, ktorí zakusujú Božie kráľovstvo tak, že nachádzajú svoju spásu. Čítame príbeh o Zachejovi, ktorý zlieza zo stromu a sľubuje, že odškodní okradnutých (19, 1 - 10). Počúvame aj príbeh ženy, hriešnice, ktorá pomazala Ježišovi nohy a ktorej Ježiš povedal, že ju zachránila jej viera (7, 36 - 50). A poznáme aj nadčasové podobenstvo o márnotratnom synovi (15, 11 - 32). K tejto žatve sa pripojili toľkí ľudia!
Božie kráľovstvo je aj pre nás - tu a teraz. Ako si ho už zakúsil? Možno ťa Boh oslobodil od strachu alebo ti pomohol uzdraviť naštrbený vzťah. Možno si pocítil jeho blízkosť na svätej omši alebo na stretnutí biblickej skupinky vo svojej farnosti. Možno sa ťa dotklo jeho milosrdenstvo pri spovedi. Akí sme požehnaní, keď môžeme okusovať toto kráľovstvo toľkými spôsobmi - a ešte aj mnohými ďalšími!
Chceš teda pomôcť Ježišovi pri tejto žatve? Nie je to také ťažké, ako sa môže zdať. Len nasleduj príklad svätého Lukáša a podeľ sa o svoj príbeh s ľuďmi okolo teba.

 

Príď, Ježišu, Pán žatvy; som pripravený; pošli ma!