Kresťanská policajná asociácia

 Christian Police Association Slovakia

     Sme spoločenstvo, ktoré vznikalo počas niekoľkých rokov v prostredí policajného oddelenia. Náš formálny vznik je spojený s dátumom 10. 10. 2015. Prvým podnetom pre náš formálny vznik bolo stretnutie so Združením kresťanských policajtov Švajčiarska - CPV Schweiz na seminári, ktorý sa konal v Leviciach, kde nás toto združenie uznalo za svojho oficiálneho partnera na Slovensku a otvorilo nám dvere ku kresťanským spoločenstvám policajtov na celom svete. Aby naše Spoločenstvo pre prácu s kresťanskými hodnotami v polícii - SPKHP mohlo začať formálne fungovať, tak k tomuto  nám pomohol NOZP. V novembri 2017 sa SPKHP pretransformovalo na samostatný subjekt Kresťanská policajná asociácia - KPA. 

     Na začiatku nášho vzniku bola len chuť jednotlivca so svojím "krivoľakým" životom niečo urobiť, niečo na ňom zmeniť. Najlepšie je ho zmeniť tak, že treba zmeniť celý svet, alebo aspoň všetkých ľudí okolo seba, minimálne zmeniť svoju manželku. Keďže, ako sa ukázalo, že  zmeniť niekoho druhého je naozaj nad ľudské sily, ako jediné východisko zostalo, že najschodnejšia cesta ako vôbec niečo zmeniť, je zmeniť seba - "ťažká vec". Zmeniť seba, na začiatku vyzerá dosť deprimujúco, lebo je to len jeden človek v obrovskom mori ľudských bytostí, ale optimisticky povedané - "treba niekde začať". Ak sa začína nejaká zmena, tak na zmenu je potrebná nejaká sila, ktorá sa dá čerpať z rôznych zdrojov, ale napodiv len jeden zdroj je zdrojom, ktorý je nevyčerpateľný, posúva veci dopredu a pritom dáva vnútornú pohodu a pokoj. V súčasnom svete si vieme predstaviť rôzne zdroje sily, ale mám na mysli zdroj, ktorý je možno najmenej populárny, čiže kresťanstvo. Kresťanstvo je napodiv veľmi zaujímavé, na prvý pohľad síce neatraktívne a javiace sa ako nejaký historický prežitok, ale opak je pravdou. Kresťanstvo mení všetko čoho sa dotkne, je chytľavé, nepozná hranice a je to každodenné obrovské dobrodružstvo. Zmena, ktorú kresťanstvo spôsobuje je lákavá aj pre okolie a je nemožné ju nevidieť.

      Sme spoločenstvo, ktorého členovia zistili, že nemusia byť sami, že majú či už vo svojej blízkosti, na pracovisku, alebo aj v rámci Policajného zboru ľudí, ktorí sú ochotní ich vypočuť, "potľapkať" po pleci, niekedy len tak bez slova, alebo ti venovať len priateľský úsmev hneď na ráno pri skrini, keď si obliekaš uniformu.           Všímame si svojich kolegov, nevtieravo sa zaujímame o to, čo prežívajú aj mimo zamestnania a stojíme jeden pri druhom, ak práve prežívame zložité časy. Môžeme Ti garantovať že, ak sa s nami dáš na túto cestu, nebudeš sám. Začneš sa pozitívne meniť ty, tvoja rodina, prostredie v tvojej práci, samotný prístup k ľuďom a heslo "pomáhať a chrániť" naberie v tvojej službe nový rozmer. Jediné, čo je potrebné je odhodiť a prekonať svoj strach, pretože ten je našou brzdou, strach zo zmeny a strach z dobrodružstva. To, čo nám dáva silu na túto zmenu, je kresťanstvo, čiže viera v Boha. Z vlastných skúseností vieme, že bez Boha to nejde a bez Boha by tu neboli ani tieto riadky a taktiež by tu nebola ani tvoja príležitosť kráčať s nami za dobrodružstvom.

   Naše spoločenstvo je apolitické a neziskové, nevytvára si členskú základňu, len chce prispieť k tomu, aby sme boli lepší občania, životní partneri, rodičia, kamaráti a hlavne policajti. Policajti, v ktorých je vnútorný pokoj a ktorí tento pokoj aj rozdávajú svojmu okoliu, menia názor okolia na našu prácu a následne prebúdzajú úctu spoločnosti k tomuto ťažkému, ale zároveň krásnemu povolaniu.