Veľmi si ceníme akúkoľvek vašu podporu: modlitebnú, fyzickú, finančnú či inú. 

Ak Vás oslovilo to, čo robíme a chcete Kresťanskú policajnú asociáciu  podporiť finančne, naše číslo účtu je: 

 

IBAN: SK61 0900 0000 005 140 270 435

 

(do poznámky prosíme uviesť: príspevok na činnosť)

 

 

Ď A K U J E M E