Utorok, 13. februára

 

Meditácia na text Jakub 1, 12 - 18


Blahoslavený muž, ktorý vydrží skúšku, lebo keď sa osvedčí, dostane veniec života, ktorý Boh prisľúbil tým, čo ho milujú. 
Nech nik v pokušení nehovoríBoh ma pokúša. Veď Boha nemožno pokúšať na zlé a ani on sám nikoho nepokúša. 
Ale každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho zachvacuje a zvádza. Žiadostivosť potom, keď počne, porodí hriech, a keď je hriech dokonaný, splodí smrť. 
Nemýľte sa, bratia moji milovaní! Každý dobrý údel, každý dokonalý dar je zhora, zostupuje od Otca svetiel, u ktorého niet premeny ani zatmenia z obratu. On nás zo svojej vôle zrodil slovom pravdy, aby sme boli ako prvotiny jeho stvorenia.    

    

 

Meditácia

 

Ale každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho zachvacuje a zvádza.“  (Jak 1, 14)


Aké vynikajúce načasovanie Jakubových slov! Pýtaš sa prečo? Lebo dnes sa končia fašiangy! Po celom svete si budú dnes hýrivci pripomínaťže majú poslednú príležitosť jesť, piť a veseliť sa, kým sa začne Pôstne obdobie. Je to posledný deň radovánok pred obdobím sebazapierania. Preto je vhodné započúvať sa do Jakubových slov, ktorými nás varuje, aby sa nám naše túžby a žiadosti nevymkli spod kontroly - v žiaden deň roka. Je dobré pripomenúť si, že pokušenia prichádzajú vtedy, keď v našom srdci prebúdzame a živíme nesprávne túžby. Takéto túžby vedú k hriechu a napokon - ak v tom hriechu zotrvávame - nás dovedú až k smrti (porov. Jak 1, 15). 
To znie trochu pochmúrne, však? Samozrejme, na troche zábavy počas fašiangov nie je nič zlé - zvlášť ak neprekračujeme hranice miernosti. No keďže sa nachádzame na prahu Pôstneho obdobia, bolo by dobré pripomenúť si, aké ľstivé a zradné môžu byť naše túžby. Občas totiž môžeme túžiť po niečom tak veľmi, že pre to urobíme všetko možné. Nestalo sa práve toto kráľovi Dávidovi pri Betsabe? Túžil po nej tak veľmi, až nakoniec spáchal cudzoložstvo, podvod a vraždu, len aby dostal to, čo chcel. 
Vieme, že nie všetky naše túžby sú hriešne. Vlastne naše najhlbšie a najsilnejšie túžby sú často práve tie najčistejšie. Túžime po láske, milosrdenstve a radosti, ktoré pochádzajú od Pána. Prahneme po zakúšaní jeho svätosti, čistoty a múdrosti. Dychtivo túžime po dni, keď budú všetky naše túžby očistené, aby sme mohli prijaťkaždý dokonalý dar, ktorý má Boh pre nás pripravený (Jak 1, 17). A práve o tom je celé Pôstne obdobie. 
Niektorí sa naň pozerajú ako na pochmúrne a ponuré obdobie. Na Popolcovú stredu sa pozerajú s veľkým strachom. Boh sa však na Pôstne obdobie takto nepozerá. On naň hľadí ako na obdobie udeľovania milostí a dávania darov. On je dobrý a láskavý Otec a chce nám dať len tie najlepšie, najkrajšie a najuspokojivejšie dary, aké si dokážeme predstaviť.               

 

Pane Ježišu, ty si najhlbšou túžbou môjho srdca!